New and important milestone for Albatrozz! After hard work and thorough development, the design is now final (the “design freeze”). The design is based on oscillating “flaps” in a modular concept that can easily be applied to all brands and types of wind turbines. The simulations have been executed with promising results and the design has been documented and approvals of various authorities are applied for. It’s time to test the theory in practice and it won’t be long before the saw goes into the blades of our test turbine…..

Nieuwe en belangrijke milestone voor Albatrozz! Na hard werken en veel ontwikkelen is het ontwerp nu definitief (de “design freeze”). Het design krijgt oscillerende “flaps” die modulair zijn opgezet zodat deze techniek eenvoudig bij alle typen en soorten windturbines kan worden toegepast. De simulaties zijn met succes uitgevoerd en deze laten veelbelovende resultaten zien en het design is gedocumenteerd en ligt ter goedgekeuring bij de diverse instanties. Het is tijd om de theorie in de praktijk te toetsen en het duurt niet lang meer voordat de zaag in de bladen van onze testturbine gaat…..